Historia budowy kościoła i jego architektura:

Parafia została erygowana 1 października 1989 roku Dekretem ówczesnego Biskupa Diecezjalnego Władysława Ziółka.

Kościół murowany, zbudowany z cegły klinkierowej w stylu neoromańskim z jedną wieżą, dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, pokrytym blachą szwedzką z powłoką antykorozyjną, trzynawowy. Strop nawy głównej płaski ornamentowy, naw bocznych płaski. Nad wejściem od strony wewnętrznej - chór z balustradą ozdobioną mozaikami i płaskorzeźbami, a od strony zewnętrznej - balkon z granitowym ołtarzem. Z lewej strony kościoła kaplica dzienna Miłosierdzia Bożego. Po obu stronach wejścia, na marmurowych cokołach ustawione są figury: po prawej św. Jan Paweł II (na pamiątkę 25-lecia pontyfikatu w 2003 roku), a po lewej stronie św. o. Pio z Pietrelciny. W cokole pomnika św. Jana Pawła II znajduję się tablica upamiętniająca 85. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz tablica upamiętniająca Rok Różańca: październik 2002 - październik 2003. Kościół i plebania budowane były wg projektu mgr inż. arch. Aleksego Dworczaka i konstruktora mgr inż. Janusza Freya. W całym kościele położona jest posadzka granitowa.

Kaplica dzienna Miłosierdzia Bożego - na ścianie centralnej ołtarz marmurowy, tabernakulum, nad którym zawieszony jest duży obraz Miłosierdzia Bożego autorstwa p. Lecha Wadlewskiego. Po prawej stronie obraz Matki Bożej Miłosierdzia (Ostrobramska), po lewej św. Faustyny. Pod tabernakulum znajduje się mensa marmurowa, wolnostojący ołtarz soborowy, murowany z cegły klinkierowej z wnęką, w której znajdują się relikwie św. Faustyny. Ołtarz nakryty mensą marmurową. Znajdują się tu jeszcze sedilia, 6 ławek dla wiernych, dźwiękoszczelny konfesjonał, mosiężny krzyż ołtarzowy, 4 małe lichtarze mosiężne, 8 klęczników.

W kościele znajdują się dwie zakrystie, dwie łazienki, pomieszczenie dla chóru, dla kościelnego, kotłownia, centralne ogrzewanie gazowe kaplicy i powyższych pomieszczeń, nagłośnienie wewnętrzne i zewnętrzne kościoła, dzwony elektroniczne, organy małe Viscont. Wokół kościoła wybudowane jest 20 kaplic różańcowych z cegły klinkierowej, z których pierwsza jest grotą oraz tuż przy murze kościoła 15 stacji Drogi Krzyżowej. Kościół został poświęcony w stanie surowym 31 grudnia 2000 roku przez Arcybiskupa Władysława Ziółka.


Wyposażenie kościoła:

Prezbiterium - na centralnej ścianie drewniana nastawa ołtarzowa z tabernakulum i mosiężnym tronem do wystawiania Najświętszego Sakramentu. Nad nimi, we wnęce nastawy ołtarzowej, obraz patronki parafii Matki Boskiej Różańcowej, wykonany techniką olejną przez artystę malarza Lecha Wadlewskiego. Zasłaniany jest on opuszczanym obrazem przedstawiającym Matkę Bożą Fatimską ze św. Janem Pawłem II, wykonany techniką olejną przez artystę malarza Klaudiusza Kołodziejskiego z Łodzi. Nad obrazami zawieszony jest trzymetrowy krzyż z figurą Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Na drewnianej nastawie umieszczone są złocone płaskorzeźby: Najświętszego Serca Jezusa i Maryi, symbole czterech Ewangelistów, pelikana karmiącego pisklęta i dwunastu róż. Projekt ołtarza (nastawy) i płaskorzeźb oraz wykonanie płaskorzeźb - artysta plastyk Marek Kurc. Pod tabernakulum na całej szerokości ołtarza mensa marmurowa, na której ustawionych jest sześć dużych, mosiężnych świeczników oraz urządzenie elektroniczne z dwoma głośnikami do podnoszenia obrazu. Ponadto w prezbiterium znajdują się jeszcze: marmurowy ołtarz soborowy, drewniane sedilia, ambonka marmurowa, drewniane ławki dla ministrantów, posadzka marmurowa, jeden mosiężny żyrandol, potrójny mosiężny świecznik - duży stojący, świecznik pod paschał, krzyż metalowy procesyjny. Całe prezbiterium jest podpiwniczone.

W obu nawach znajdują się marmurowe ołtarze, każdy z tabernakulum. W lewej nawie nad ołtarzem, w marmurowym sześciokącie - mozaika przedstawiająca Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. W prawej nawie nad ołtarzem, również w marmurowym sześciokącie - mozaika przedstawiające spotkanie św. o. Pio z papieżem Janem Pawłem II. Na ścianach naw bocznych zawieszonych jest 14 stacji Drogi Krzyżowej, wykonanych techniką olejną przez artystę malarza Lecha Wadlewskiego. Po dwa konfesjonały w każdej z naw, dwie gazowe nagrzewnice nadmuchowe Robur, 14 kinkietów dwużarówkowych.

Nawa główna - cztery mosiężne żyrandole, 40 ławek drewnianych dla wiernych, 20 klęczników, 20 kinkietów trzyżarówkowych.


Księża pochodzący z parafii:

ks. Marcin Czajkowski - urodził się 7 marca 1970 roku w Łodzi. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1994 roku w Łodzi. 25 kwietnia 1994 roku uzyskał tytuł magistra teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 20 czerwca 2000 roku uzyskał tytuł doktora filozofii Uniwersytetu Navarry w Pampelunie.


Zakonnice pochodzące z parafii:

...

Odsłony: 9271